Restaurant in Clonakilty town, West Cork

Food served all day. All ingredients fresh and locally sourced.
 
Our Restaurant is open from Wednesday-Sunday from 1pm.
Hình ảnh có nhãn Food
Fish & Seafood
Local Daily Catch
Our fresh fish and seafood is locally sourced from Union Hall, Castletownbere and Dingle. Our salmon is farmed in Donegal.
Hình ảnh có nhãn Food
Roasts & Steaks
Made to Order
We also serve great succulent steaks and roasts, which come with delicious local potatoes and seasonal vegetables.
Hình ảnh có nhãn Food
Decadent Desserts
Our Own Recipes
We also make all our desserts in house. The sticky toffee pudding, apple pie and bread & butter pudding have all become house favourites.
 

Our Menus

Click to view the menus below.
We source all produce from producers we know and trust, and all food is cooked on the premises fresh each day. 
 
Sorry no separate cheques!
 
For bookings please email info@ansugan.com or use the form below.
 
Please note our emails are not monitored after 5pm on weekdays or during the weekends.
Please call us directly to make a reservation 023-8833719

Liên Hệ

Địa chỉ

An Súgán Restaurant & Guesthouse,
41 Wolfe Tone Street,
Clonakilty,
Co. Cork,
Ireland

Điện Thoại

023 8833719

Email

info@ansugan.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

023 8833719

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách