About An Súgán

An Súgán Seafood Bar & Restaurant was established in 1978 in the family home of Kevin O’Crowley, husband of Brenda, the chef who started the business in a front room of a family home on Pearse Street, Clonakilty.
Hình ảnh có nhãn Property building
In 1981, Brenda and Kevin purchased what was the Cinema bar and started an extensive renovation project. Kevin had previously worked as an architect in London where Brenda had trained in Westminster College. The idea was to recreate a traditional pub frontage which Kevin designed with the help of sign writer Tomas Tuipear, a native of Clonakilty who had lived in London with Kevin and Brenda. Brenda, from the beginning cooked foods that were local to Clonakilty and established early on a reputation for cooking fish. Over the years the business grew into adjoining building and a new dining room and guesthouse were added.
 
Sinead, who now runs the business, with the continued support of Kevin and Brenda, retired from her studies to work. Although the business has grown, it remains rooted in the community.
Hình ảnh có nhãn Property building

Liên Hệ

Địa chỉ

An Súgán Restaurant & Guesthouse,
41 Wolfe Tone Street,
Clonakilty,
Co. Cork,
Ireland

Điện Thoại

023 8833719

Email

info@ansugan.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

023 8833719

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách